Het Britse Leger

Een typisch Brits leger bestond uit 4 legerkorpsen, waarbij elk korps bestond uit twee infanteriedivisies, een pantserdivisie en diverse korpseenheden. Deze theoretische samenstelling werd vaak gewijzigd op basis van de operationele behoeften. Voor het uitvoeren van haar taken in Normandië in juli-augustus 1944 bestond het 8e Korps bijvoorbeeld uit de 11e Pantserdivisie, de Guards Pantserdivisie, de 6e Guards Tankbrigade en slechts één infanteriedivisie: de 15e (Scottish) Infanteriedivisie.

Er stonden ook individuele eenheden rechtstreeks onder het bevel van de commandant van een leger of legerkorps. Dit kon dan gaan om onafhankelijke infanterie- of pantserbrigades, artillerie- of luchtafweereenheden etc. Deze eenheden konden dan ingezet worden ter ondersteuning van de divisies.

De Britse infanteriedivisie

De genummerde infanteriedivisie – soms verder aangeduid met een territoriale benaming, hoewel dit in sommige gevallen maar beperkt betekenis had – was de primaire gevechtseenheid die de korpsbevelhebber ter beschikking stond. In 1939 had zij een maximale omvang van 13.863 man, maar in 1944 was dit aantal gegroeid tot 18.347 man. De divisie bestond uit drie genummerde infanteriebrigades, die elk uit drie bataljons bestonden. Aan de divisiestaf zelf waren diverse eenheden verbonden, zoals militaire politie of genie. Daarnaast had de divisiecommandant ook een ondersteuningsbataljon ter beschikking, dat beschikte over zware machinegeweren en mortieren. Deze eenheid werd normaliter verspreid over de brigades om deze wat meer vuurkracht te geven. In de 15e (Scottish) Divisie leverde het 1e Bataljon van het Middlesex Regiment tussen oktober 1943 en maart 1944 deze ondersteuning.

De verkenningseenheid van de divisie onderging diverse veranderingen van benaming. Het startte de oorlog als cavalerieregiment, maar werd vanaf januari 1944 omgedoopt tot een verkenningsregiment van het Royal Armoured Corps met de nummer van de divisie waar het toe behoorde. In de 15e (Scottish) Divisie was dat dan het 15e Verkenningsregiment.

NB: In het Britse leger wordt het woord ‘regiment’ op drie verschillende manieren gebruikt. In de cavalerie en artillerie betekent het een eenheid van bataljonsgrootte (700 – 800 man), dat verder verdeeld is in eskadrons of batterijen.

De artillerie van de divisie bestond doorgaans uit drie regimenten veldartillerie (18 x QF 25-ponder houwitser), een anti-tankregiment (48 x 6- of 17-ponder antitankkanonnen) en een licht luchtafweerregiment (54 x 40mm luchtafweerkanonnen). De 15e (Scottish) Divisie beschikte in 1944 bijvoorbeeld over het 131e, 181e en 190e Regiment Veldartillerie, het 97e Anti-tankregiment en het 119e Luchtafweerregiment.

Hoewel de nummers van de infanteriebrigades (elk 3.500 tot 4.000 man sterk) oorspronkelijk aaneensluitend waren, leidde het verloop van de oorlog tot wijzigingen. In 1944 bestond de 15e (Scottish) Infanteriedivisie uit de 44e, 46e en 227e Infanteriebrigade. De brigade bestond uit drie infanteriebataljons, een ondersteuningscompagnie, een anti-tankbatterij, een regiment veldartillerie, een geniecompagnie, een transportcompagnie, een veldambulance en een werkplaats. Tijdens grote offensieven werden onafhankelijke tankbrigades ter beschikking gesteld aan infanteriedivisies, waarbij elk eskadron van een tankregiment samenwerkte met een infanteriebataljon.

Het Britse infanterieregiment (bijv. The King’s Own Scottish Borderers) had enkel een traditionele identiteit, maar werd niet als zodanig ingezet op het slagveld. Sommige regimenten waren maar liefst 250 jaar oud en beschikten over een depot dat de manschappen toewees aan de bataljons van het regiment. Deze bataljons dienden zij aan zij met bataljons van andere regimenten. In 1944 bestond de 44e Infanteriebrigade van de 15e (Scottish) Divisie bijvoorbeeld uit het 8e Bataljon Royal Scots, het 6e Bataljon King’s Own Scottish Borderers en 6e Bataljon Royal Scots Fusiliers.

Het bataljon was de kleinste zelfstandige eenheid en bestond uit een stafcompagnie, een ondersteuningscompagnie en vier infanteriecompagnieën. De stafcompagnie bevatte de staf, een verbindingspeloton en een administratief peloton. De ondersteuningscompagnie bevatte een staf, een mortierpeloton, een peloton Universal Carriers, een anti-tankpeloton en een geniepeloton. Elke infanteriecompagnie bestond uit een staf en drie pelotons, die door het bataljon door aaneengesloten genummerd waren. Het peloton beschikte over een staf, inclusief een 2-inch mortier en een antitankwapen, drie secties van zeven man elk en drie drie man sterke Bren gun groepen, elk verbonden aan elke sectie.

De Britse pantserdivisie

In 1940 experimenteerden de meeste legers met de samenstelling van hun nieuwe pantsereenheden en de meeste pantserdivisies leden onder een gebrek aan infanterie en artillerie. De Britse 1e Pantserdivisie bestond op papier uit twee pantserbrigades met elk drie pantserregimenten en een gemotoriseerd infanteriebataljon, plus een ondersteuningsgroep met een infanteriebataljon en een veldregiment, een anti-tankregiment en een luchtafweerregiment. In werkelijkheid werd het in mei 1940 naar Frankrijk gestuurd met slechts één tankregiment, zonder infanterie en veldartillerie, en slechts een gecombineerd anti-tank-/luchtafweerregiment om haar lichte tanks te ondersteunen.

Gedurende de oorlog vonden er veel veranderingen plaats in een poging de meest effectieve samenstelling te vinden. De pantserdivisie bestond in 1944 uit één pantserbrigade met drie regimenten (elk regiment bestond uit 78 tanks in een staf en drie eskadrons), een gemechaniseerd infanteriebataljon (meestal een regulier bataljon dat uitgerust was met Amerikaanse halfrupsvoertuigen of vrachtwagens), een verkenningsregiment dat lichte tanks gebruikte in plaats van pantserwagens, een ondersteuningscompagnie, twee regimenten veldartillerie, een anti-tankregiment en een licht luchtafweerregiment.

Binnen het pantserregiment had elk eskadron een staf en vier pelotons van vier tanks elk. Inclusief de tanks die in gebruik waren bij de staf (divisiestaf 10, brigadestaf 18) beschikte een divisie over ongeveer 343 tanks.