Overzicht legers

Tijdens de afleveringen van de podcast komen de woorden ‘divisie’, ‘legerkorps’ etc. veelvuldig voor. Het hoeft echter niet voor iedereen duidelijk te zijn over wat ik het dan precies heb. Helaas is de ene divisie de andere niet. Per land en zelfs per fase van de oorlog kan de betekenis ervan veranderen. Op deze pagina kunt u per land terugvinden wat deze termen betekenen.

NB: De genoemde omvang van de divisies zijn altijd de maximale omvang. Door de verliezen of het uitblijven van versterkingen, kwam het zelden voor dat een divisie volledig bemand was.

Geallieerden Asmogendheden

Overige geallieerden

In het algemeen geldt het volgende. De grootste legereenheid was de legergroep. Deze bestond uit meerdere legers, die weer onderverdeeld waren in legerkorpsen. Legerkorpsen bestaan weer uit meerdere divisies. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

De divisie was de ‘laagste’ zelfstandige eenheid. Daar wil ik mee zeggen dat zij over alle uitrusting beschikte om zelfstandig te kunnen opereren. Een divisie beschikt over haar eigen artillerie, antitankwapens, geneeskundige dienst, verkenningseenheid etc. Een divisie bestaat weer uit diverse regimenten/brigades, die elk weer bestaan uit bataljons, die weer onderverdeeld zijn in compagnieën, die zelf weer bestaan uit pelotons.

Schematisch ziet dat er als volgt uit: