Japanse tanks: Inzet en tactiek

China De oorlog in China begon op 7 juli 1937 met het incident bij de Marco Polo Brug, wat leidde tot een grootschalige oorlog van het Japanse leger tegen Tsjang Kai-sjeks Kwomintang Leger. De strijd die volgde was zeer bewegelijk, terwijl Japanse troepen zuidwaarts bewogen vanuit Mantsjoerije naar de belangrijke Chinese steden, waaronder Beijing. Ze …

Meer lezen over Japanse tanks: Inzet en tactiek

Japanse tanks: ontwikkelingen tijdens de oorlog

Aan het begin van de oorlog in de Stille Oceaan in december 1941 was het Japanse tankwapen door de toegenomen tankproductie van eind jaren dertig flink gegroeid. Het Japanese leger beschikte over meer dan een dozijn nieuwe tankregimenten, die de voorhoede zouden moeten vormen tijdens offensieve operaties. De tien infanteriedivisies van het leger hadden elk …

Meer lezen over Japanse tanks: ontwikkelingen tijdens de oorlog

Japanse tanks: Vooroorlogse ontwikkelingen

Begin 20e eeuw erkende Japan dat het in veel aspecten van militaire technologie achterliep op de rest van de wereld. Het keek naar Europa voor hulp om deze achterstand in te halen. Er ontstond al snel een patroon waarbij de Japanners de beste Europese technologie kochten en deze aanpasten aan de Japanse vereisten, met name …

Meer lezen over Japanse tanks: Vooroorlogse ontwikkelingen

Panzer III: Inzet 1941-1943

Noord-Afrika Dat de Duitsers zich überhaupt op dit onwaarschijnlijke strijdtoneel bevonden kwam door de vernietigende nederlaag die de Italianen eind 1940, begin 1941, werd toegebracht door Wavells 'Thirty Thousand'. Luitenant-generaal Erwin Rommel, de voormalige commandant van de 7e Panzerdivisie die door Hitler met beperkte middelen en een beperkte opdracht gestuurd werd om de wankele bondgenoot …

Meer lezen over Panzer III: Inzet 1941-1943

Panzer III: Tactiek en Inzet 1939-1940

Tactiek De kern van de Panzerdivisie werd uiteraard gevormd door de tankeenheden. In eerste instantie zou de Panzerdivisie twee regimenten van twee bataljons elk bevatten. Elk bataljon bestond uit vier compagnieën van 32 tanks. Samen met de commandopantservoertuigen telde de Panzerdivisie 561 voertuigen, een aantal dat in de praktijk nooit bereikt werd. Een organogram van …

Meer lezen over Panzer III: Tactiek en Inzet 1939-1940

Panzer III: Ontwikkeling

Op 16 maart 1935 zegde Duitsland formeel haar medewerking aan de ontwapeningsclausules van het Verdrag van Versailles op. Eén van deze clausules verbood Duitsland pantserrupsvoertuigen te bezitten. Adolf Hitler had de juiste inschatting gemaakt dat de Britse en Franse reactie beperkt zou blijven tot een ongevaarlijk protest. Nu hij de wereld voor een voldongen feit …

Meer lezen over Panzer III: Ontwikkeling

M4 Sherman: Ontwikkeling

Luitenant-generaal Lesley J. McNair (1883 - 1944). De ontwikkeling van Amerikaanse tanks, in technische zin, werd ondernomen door de Ordnance Department. Ordnance kon echter pas nieuwe ontwerpen bedenken als er een formeel verzoek daartoe werd ingediend door de gebruiker, in dit geval de Armored Force, en beslissingen wat betreft de productie moesten goedgekeurd worden door …

Meer lezen over M4 Sherman: Ontwikkeling