Het Amerikaanse Korps Mariniers

Hoewel het Korps Mariniers een van de kleinste Amerikaanse krijgsmachtdelen van de Tweede Wereldoorlog was, kan haar bijdrage aan de overwinning niet overschat worden. Hoewel de mariniers slechts 5% vormden van de 16,3 miljoen Amerikanen in uniform, leden ze 10% van de totale verliezen. Gemiddeld diende 73% van de Amerikaanse militairen overzees, maar bij het Korps Mariniers was dit 94%. In de Stille Oceaan voerden de 18 reguliere infanteriedivisies 26 amfibische landingen uit, vergeleken met 15 landingen door zes mariniersdivisies. Deze landingen werden meestal gevolgd door enkele van de zwaarste gevechten. De prijs was hoog: van de 669.000 mariniers stierven er 19.733 en raakten er 67.207 gewond.

Bij het begin van de oorlog bestond het Korps uit 65.881 man. Hiervan dienden 31.000 bij de Fleet Marine Force, 3.400 bewaakten overzeese marinebases, bijna 4.000 dienden aan boord van marineschepen en 27.000 bemanden de kustverdediging of bewaakten marinebases op het Amerikaanse vasteland. Tegen het einde van de oorlog was dit aantal gegroeid naar 485.833 man. Meer mariniers raakten gewond dan er op 7 december 1941 in dienst waren bij het Korps.

Het is een bekende uitspraak dat mariniers ingezet worden als brigades, maar vechten als divisies. In 1941 waren de grootste eenheden binnen het Korps de 1e en 2e Mariniersbrigades, die in 1935-1936 waren opgericht. Elke brigade bestond uit een infanterieregiment en een luchteenheid. In eerste instantie was de Fleet Marine Force (FMF) vooral gericht op inzet in de Atlantische Oceaan en Caribische Zee. In 1940 en 1941 vormden Duitse onderzeeërs de grootste bedreiging en bovendien was men bang dat Duitsland de Franse koloniën in de Caraïben zou bezetten. Pas in de zomer van 1941 begon de FMF zich meer bezig te houden met de Stille Oceaan. Nadat de 15.000 man tellende Marine Corps Reserve was gemobiliseerd, bestond het Korps uit 50.000 troepen.

De oprichting van mariniersdivisies werd voor het eerst in 1940 geopperd. De nieuwe 1e en 2e Mariniersdivisies werden begin 1941 gevormd door uitbreiding van de bestaande brigades. Ze ontwikkelden zich echter maar langzaam en waren pas medio 1942 inzetbaar. Maar tegen die tijd hadden ze zich wel omgevormd tot zelfstandig opererende gevechtseenheden. Later zouden er nog vier bijkomen.

De 1e Mariniersdivisie (‘The Old Breed’) werd op 1 februari 1941 opgericht in Guantánamo Bay, Cuba. Het werd kort daarna overgeplaatst naar New River, North Carolina (in 1944 omgedoopt tot Camp Lejeune) en trainden daar voor inzet overzees. Het bestond uit het 1e, 5e en 7e Regiment Mariniers, het 11e Regiment Mariniers (Artillerie) en 17e Regiment Mariniers (Genie). Vanuit de divisie ontstond in maart 1942 de 3e Mariniersbrigade, dat op Samoa werd gestationeerd als garnizoen. De divisie werd in mei 1942 overgeplaatst naar Nieuw-Zeeland. Het landde op 7 augustus 1942 op Guadalcanal (het 7e Regiment Mariniers volgde pas op 18 september vanuit Samoa) en vocht daar tot eind december, toen het werd teruggetrokken naar Australië om een jaar lang op krachten te komen. Het landde op 26 december 1943 als onderdeel van het Zesde Leger op Western New Britain. Daarna volgden een reeks amfibische operaties op andere eilanden van de Bismarck-archipel en op de kust van New Britain. Deze operaties werden in april 1944 afgerond en de divisie werd daarna op Pavuvu in de Russell-eilanden gestationeerd om op adem te komen. Op 15 september 1944 viel de divisie als onderdeel van het Amerikaanse 3e Legerkorps, Peleliu in de Palau-eilanden aan en kreeg daar voor het eerst te maken met de dodelijke grotvestingen. Het werd op 16 oktober afgelost en keerde terug naar Pavuvu. Op 1 april 1945 landde het op Okinawa, waar het tot 21 juni actief was. Het werd op 30 september 1945 ingezet in Noord-China als bezettingsleger en om de Japanse troepen in de Hopeh provincie te ontwapenen. Daarna keerde het terug naar de Verenigde Staten, waar het in juni 1947 gestationeerd werd in Camp Pendleton.

De 2e Mariniersdivisie werd op 1 februari 1941 in San Diego, Californië, opgericht met de 2e Mariniersbrigade als kern. Het ondersteunde de 1e Mariniersbrigade, versterkte enige tijd de verdediging van IJsland en stond de 3e Mariniersbrigade af om Samoa te verdedigen. Medio 1942 werden delen van de divisie naar de Stille Oceaan gestuurd en ondergebracht bij de 1e Mariniersdivisie. Deze delen waren het 2e Regiment Mariniers, het 3e Bataljon van het 10e Regiment Mariniers (Artillerie) en het 2e Bataljon Speciale Wapens. Zij landden op 7 augustus op enkele eilanden in de buurt van Guadalcanal ter ondersteuning van de operaties op het grotere eiland. Het 8e Regiment Mariniers en 1e Bataljon, 10e Regiment Mariniers (Artillerie) kwamen daar begin november aan om de 1e Mariniersdivisie te ondersteunen. Op 4 januari 1943 volgde de divisiestaf, het 6e Regiment Mariniers en het 2e Bataljon, 10e Regiment Mariniers (Artillerie) en nam de staf het bevel over de al aangekomen eenheden van de divisie op zich. Tijdens het slot van de gevechten op Guadalcanal werd er op 25 januari 1943 door het 14e Legerkorps een gezamenlijke divisie gevormd, dat bestond uit de nog inzetbare delen van de 2e Mariniersdivisie en van de 23e Infanteriedivisie. Deze ‘Composite Army-Marine Division’ werd geleid door de staf van de 2e Mariniersdivisie. De CAM Division werd op 9 februari opgeheven en de eenheden keerden terug naar hun divisies. De 2e Mariniersdivisie werd begin 1943 naar Nieuw-Zeeland gestuurd voor herstel en versterking. Het nam op 23 november 1943 deel aan de aanval op Betio Island (Tarawa-atol), waar het enorme verliezen leed. Het werd daarna naar Hawaii overgeplaatst om weer op krachten te komen. De divisie viel op 15 juni 1944 Saipan aan en op 26 juli het nabijgelegen Tinian. De rest van 1944 was het betrokken bij operaties om de beide eilanden te zuiveren van de laatste Japanse troepen. Op 1 april 1945 nam de divisie deel aan de invasie van Okinawa en op 15 juni keerde het terug naar Saipan. Het kwam op 16 september 1945 aan op Kyushu (het meest zuidelijke eiland van Japan) om daar haar bezettingstaken uit te voeren. Het verbleef daar tot juli 1946, waarna het werd gelegerd in Camp Lejeune, North Carolina.

De 3e Mariniersdivisie werd op 16 september 1942 opgericht door de samenvoeging van het 9e, 21e en 23e Regiment Mariniers en het 19e Regiment Mariniers (Genie). Pas in februari 1943 voegde zich daar het 12e Regiment Mariniers (Artillerie) bij. Begin 1943 vertrok de divisie naar Nieuw-Zeeland, waar zij versterking kreeg van het 3e Regiment Mariniers, dat het 23e Regiment verving, dat achtergebleven was in de Verenigde Staten. De divisie vertrok naar Guadalcanal voor aanvullende training en nam daarna deel aan de verovering van de Solomon-eilanden, waarbij het op 1 november 1943 Bougainville aanviel. De divisie keerde op 16 januari 1944 terug op Guadalcanal. Het zou in april 1944 New Ireland aanvallen, maar deze operatie werd afgeblazen. In juni 1944 vertrok de divisie naar de Marianeneilanden en op 21 juli viel het Guam aan. Deze operatie werd op 10 augustus afgerond, maar de divisie bleef tot februari 1945 op het eiland. Het landde op 24 februari op Iwo Jima en vocht daar tot het einde van de operatie op 16 maart 1945. In april keerde het terug naar Guam om zich daar voor te bereiden op een invasie van Japan, maar toen deze niet nodig bleek te zijn, werd de divisie op 18 december 1945 opgeheven. Het werd in 1952 heropgericht en sindsdien altijd actief geweest.

De 4e Mariniersdivisie werd op 16 augustus 1943 opgericht in Camp Pendleton, Californië, door het samenvoegen van de 23e, 24e en 25e Regimenten Mariniers, het 14e Regiment Mariniers (Artillerie) en 20e Regiment Mariniers (Genie). Het vertrok in januari 1944 naar de Stille Oceaan en viel op 1 februari de eilanden Roi en Namur aan, als onderdeel van de verovering van de Marshalleilanden. De divisie werd daarna overgeplaatst naar Hawaii voor herstel en viel op 15 juni 1944 Saipan binnen. Op 24 juli volgde de aanval op Tinian en daar vocht het tot 1 augustus. Het keerde daarna terug naar Hawaii voor herstel. Op 19 februari 1945 viel het Iwo Jima aan, waar het tot 16 maart vocht, alvorens weer terug te keren naar Hawaii om zich voor te bereiden op de invasie van Japan. Maar in plaats daarvan keerde het terug naar Camp Pendleton, Californië, en werd op 28 november 1945 opgeheven. In 1962 werd het heropgericht als reservedivisie, wat het tot de dag van vandaag nog steeds is.

De 5e Mariniersdivisie (‘The Spearhead’) werd op 21 januari 1944 opgericht in Camp Pendleton door de samenvoeging van de 26e, 27e en 28e Regiment Mariniers, waarvan laatstgenoemde was gevormd door opgeheven parachutistenbataljons. Het bestond tevens uit het 13e Regiment Mariniers (Artillerie) en het 16e Regiment Mariniers (Genie). De divisie werd in delen overgeplaatst naar Hawaii en in oktober 1944 was het compleet. Het viel Iwo Jima aan op 19 februari 1945 en vocht daar tot 27 maart. Het vertrok daarna naar Hawaii en landde op 22 september 1945 op Kyushu, om daar als bezettingsmacht te dienen. Het keerde op 15 december terug naar Camp Pendleton en werd in januari 1946 opgeheven. Het werd in 1966 heropgericht ter vervanging van de 1e Mariniersdivisie, die naar Vietnam was vertrokken, en werd in 1970 weer opgeheven toen deze divisie terugkeerde.

De 1e Provisional Marine Brigade werd medio 1944 uit diverse eenheden samengesteld voor de operatie op Guam. De 6e Mariniersdivisie werd op 7 september 1944 op Guadalcanal opgericht met de 1e Provisional Marine Brigade (4e en 22e Regiment Mariniers) als kern. De rest van het personeel was afkomstig uit luchtafweer- en garnizoensbataljons, het 15e Regiment Mariniers (Artillerie) en het 29e Regiment Mariniers. De divisie werd op Guam bijeengebracht en viel op 1 april 1945 Okinawa en vocht daar tot 21 juni. Het keerde terug naar Guam en het 4e Regiment ging met de Fleet Landing Force mee naar Japan, waar het de eerste marinierseenheid was om daar te landen. De divisie werd daarna als bezettingsmacht ingezet in Noord-China. Het werd op 31 maart 1946 in Tsingtao opgeheven. Haar overgebleven eenheden werden samengevoegd tot de 3e Mariniersbrigade.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s